Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp giảng dạy y - dược học: Dùng cho đào tạo giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe

Ký hiệu xếp giá
610.7TR561V
Dewey
610.7
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
203tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/12/2012 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu 9 chủ đề thường gặp trong việc đào tạo giảng viên về sư phạm y học, mỗi chủ đề được cấu trúc gồm 3 phần: phần bài giảng, phần tài liệu học tập và phần hướng dẫn tổ chức thực hiện bài giảng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016404  Còn  Rỗi          
100016405  Còn  Rỗi          
100016406  Còn  Rỗi          
100016407  Thất lạc            
100016409  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1073