Thư viện Lạc Hồng
Phân tích hoạt động doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.3Ph-N
Dewey
657.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
389tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 08:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ Chương 3: Phân tích chi phí Chương 4: Phân tích lợi nhuận Chương 5: Phân tích điểm hoà vốn Chương 6: Phân tích tình hình tài chính Chương 7: Phân tích kinh tế các dự án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002580  Còn  Rỗi          
100002581  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1419