Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp - Phần 2

Ký hiệu xếp giá
657.867Ke-N
Dewey
657.867
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
339tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 08:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa nội thương Chương 2: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Chương 3: Hạch toán kinh doanh dịch vụ bưu điện Chương 4: Hạch toán kinh doanh dịch vụ du lịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002619  Còn  Rỗi          
100002620  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 974