Thư viện Lạc Hồng
Dạy tiếng việt cho người nước ngoài – một nội dung cần phát triển cho ngành Việt Nam học của trường Đại học Lạc Hồng: báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
1. - [Knxb], 2012
Mô tả
16tr ; file pdf
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
tiếng Hán, tiếng Việt
Ngày cập nhật
15/12/2012 03:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (546KB)
File 2 (317KB)
Nội dung báo cáo gồm có: Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng định hướng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong ngành Việt Nam học của Trường Đại học Lạc Hồng; Định hướng đào tạo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại ngành Việt Nam học của Đại học Lạc Hồng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1423