Thư viện Lạc Hồng
Restaurant English: A Hands-on course for restaurant professionals

Ký hiệu xếp giá
428.24024647R4362 2012
Dewey
428.24024647
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2012
Mô tả
148tr ; 28 cm + 2CD
ISBN
9786048557010
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Restaurant English, tiếng Anh, nhà hàng
Ngày cập nhật
18/12/2012 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trọng tâm của cuốn sách là nghe và nói để giúp người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cuốn sách có chứa các activities, vốn từ vựng, ngữ pháp thực hành, và các bài tập chức năng giao tiếp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016428  Còn  Rỗi          
100018766  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1152