Thư viện Lạc Hồng
Hotel English: A Hands-on course for hotel professionals

Ký hiệu xếp giá
428.24024647H8327 2010
Dewey
428.24024647
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Mô tả
167tr ; 28 cm + 1MP3 +1DVD
ISBN
9786048556990
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, ngành du lịch
Ngày cập nhật
18/12/2012 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Content: Phone inquiries: Accommodation and facilities, Locations, Phone reservations; Drivers, Doormen and Bellhops: Airport pickup, Receiving guests, Carrying luggage, Hailing taxis; Reception: Hotel check-on, Safe-deposit boxes, Handling messages; Amenities: Electric appliances, Bathroom, Other amenities; Requests for services: Housekeeping & Laundry, Bellhop service, Switchboard, The Front Desk; Directions: Directions inside and outside the hotel, Places to visit; Tour planning: Tour arrangements, Restaurant recommendations, Bike rentals; Handling complaints: Amenity Complaints, Complaint solutions; Restaurant/Bar: Reservations, Greeting guests, Bar & food orders, Serving customers; Business Center/Event Planning: Business Center hours & services, Meeting and banquets; Small Talk: Popular night markets, Local festivals, Tours of Kenting; Paying the Bill: Hotel checkout, Asking about and paying the bill; Emergencies: Emergency solutions & announcements, Stick or injured guests; Job Interviewing: Interview questions, Making a good impression, Résumés & covers letters.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016429  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1160