Thư viện Lạc Hồng
Tourism English: A Hands-on course for hotel professionals

Ký hiệu xếp giá
428.2402491T7276 2011
Dewey
428.2402491
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2011
Mô tả
165tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9786048557027
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tourism English, tiếng anh, ngành du lịch
Ngày cập nhật
19/12/2012 09:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Content: departure & arrival; in a hotel; eating in a restaurant; transportation; asking for directions; emergencies; shopping; sightseeing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016427  Còn  Rỗi          
100018764  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1530