Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính: Tái bản và sữa đổi theo quyết định số 167/2000/QĐ-BTC

Ký hiệu xếp giá
657.867Ke-C
Dewey
657.867
Xuất bản
Tái bản. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
660tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 09:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 5: Kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và kết quả kinh doanh Chương 8: Kế toán hoạt động tài chính và các khoản bất thường Chương 9: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán Chương 10: Kế toán nguồn vốn và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 11: Kế toán xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư Chương 12: Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Chương 13: Đặc điểm kế toán hoạt động kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp Chương 14: Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp Chương 15: Đặc điểm kế toán hoạt động kinh doanh ở các loại hình dịch vụ Chương 16: Đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp Chương 17: Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp Chương 18: Sổ kế toán và các hình thức kế toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002615  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1428