Thư viện Lạc Hồng
Đọc, Lập, Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.304 597Do-T
Dewey
657.304 597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
259tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phần II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002591  Còn  Rỗi          
100002592  Còn  Rỗi          
100002593  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1232