Annual editions: International business

Ký hiệu xếp giá
658 M217
Dewey
658
Xuất bản
15. - New York: McGraw-Hill, 2009
Mô tả
173tr ; 28 cm
ISBN
9780073528519
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
e-commerce, Internet
Ngày cập nhật
22/02/2013 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: overview of international business, international institutions and organizations, environmental factors and international business, international business operations, international business and the future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002175  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 556