Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh : Phần bài tập -Tóm tắt lý thuyết

Ký hiệu xếp giá
657.4 Ke-D
Dewey
657.4
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
319tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 10:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ chi phí các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo các bộ phận Chương 6: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí sản xuất Chương 7: Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm Chương 8: Thông tin của kế toán cho việc ra quyết định vốn đầu tư ngắn hạn Chương 9: Thông tin của kế toán cho việc ra quyết định vốn đầu tư dài hạn Chương 10: Phân tích tình hình tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002608  Còn  Đang mượn  H03403007  Phạm Đức Hợp  25/12/2005 
100004480  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1121