Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị : Phần bài tập có lời giải mẫu

Ký hiệu xếp giá
657.4Ke-D
Dewey
657.4
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
306tr ; 23,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Dự toán ngân sách Chương 6: Phân tích biến động chi phí sản xuất Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý Chương 8: Các quyết định về giá Chương 9: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định Chương 10: Quyết định về đầu tư dài hạn Chương 11: Phân bổ chi phí các bộ phận phục vụ Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002607  Còn  Rỗi          
100004459  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1255