Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
657.4Ke-D
Dewey
657.4
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
276tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 11:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái quát về kế toán quản trị Chương 2: Khái niệm và phân loại chi phí Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí Chương 4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Chương 5: Phân bổ chi phí các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo các bộ phận Chương 6: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí sản xuất Chương 7: Đánh giá hoàn vốn và định giá sản phẩm Chương 8: Thông tin tích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn Chương 9: Thông tin của kế toán cho việc ra quyết định vốn đầu tư dài hạn Chương 10: Phân tích tình hình tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002601  Còn  Rỗi          
100002604  Thất lạc            
100004453  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1738