Thư viện Lạc Hồng
Kế toán Thuế giá trị gia tăng & Thuế thu nhập doanh nghiệp : Hướng dẫn thực hành

Ký hiệu xếp giá
657.469 597 Ke-N
Dewey
657.469 597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
257tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 11:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quat về thuế giá trị gia tăng Chương 2: Một số quy định căn bản về thuế giá trị gia tăng Chương 3: Kế toán về thuế GTGT đầu tư vào được khấu trừ Chương 4: Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế Chương 5: Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp Chương 6: Bài chuyên khảo số I về áp dụng thuế GTGT Chương 7: Bài chuyên khảo II về áp dụng thuế Chương 8: Các mẫu văn bản chứng từ sổ kế toán bổ sung và báo cáo tài chính định kỳ Chương 9: Kế toán về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002602  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1752