Thư viện Lạc Hồng
Thuế và Kế toán thuế

Ký hiệu xếp giá
657.469 597 Th-T
Dewey
657.469 597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
475tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 11:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kế toán thuế giá trị gia tăng Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 3: Hạch toán thuế xuất khẩu Chương 4: Kế táon thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 5: Nội dung phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002603  Còn  Rỗi          
100004420  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 727