Thư viện Lạc Hồng
Economics: principles, problems, and policies

Ký hiệu xếp giá
330 M4788
Dewey
330
Xuất bản
16. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005
Mô tả
733tr ; 27 cm
ISBN
0072819359
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
economics, economy, macroeconomic
Ngày cập nhật
11/03/2013 10:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: an introduction to economics and the economy, macroeconomic measurement and basic concepts, macroeconomic models and fiscal policy, money, banking, and monetary policy, long-run perspectives and macroeconomic debates, macroeconomics of product markets, microeconomics of resource markets, microeconomics of government, microeconomic issues and policies, international economics and the world economy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002185  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1007