Annual editions: management

Ký hiệu xếp giá
658 M217
Dewey
658
Xuất bản
15. - New York: McGraw-Hill, 2009
Mô tả
187tr ; 28 cm
ISBN
9780073528502
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
management
Ngày cập nhật
12/03/2013 01:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: managers, performance, and the environment; planning; organiing; directing; controlling; staffing and human resources; perspectives and trends.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002188  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 550