Thư viện Lạc Hồng
Foundations of multinational financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15S529
Dewey
658.15
Xuất bản
5. - New York: John Wiley and Sons, 2005
Mô tả
613tr ; 26 cm
ISBN
9780471563372
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Financial Management, International Finance,
Ngày cập nhật
12/03/2013 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Focused on real-life decision making in an international context, this text demystifies and simplifies multinational financial management in a clear, conceptual framework. The approach is to treat international financial management as a natural and logical extension of the principles and valuation framework provided by domestic corporate financial management to account for dimensions unique to international finance. All traditional areas of corporate finance are explored - working capital management, capital budgeting, cost of capital, and financial structure - from the perspective of a multinational corporation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002190  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1032