Thư viện Lạc Hồng
Study guide for the economy today

Ký hiệu xếp giá
330 S3344
Dewey
330
Xuất bản
12. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010
Mô tả
506tr ; 28 cm
ISBN
9780077247423
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
economy
Ngày cập nhật
14/03/2013 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the economic challenge; measuring macro outcomes; cyclical instability; fiscal policy tools; minetary policy options; supply-side options; policy constraints; product markets: the basics; market structure; regulatory issues; factor markets: basic theory; distributional issues; international economics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002191  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 154