Thư viện Lạc Hồng
Kế toán ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
657.1 Ke-H
Dewey
657.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
227tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 02:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại Chương 2: Kế toán các nghiệp vụ huy động vốn - các phương pháp thanh toán qua ngân hàng Chương 3: Kế toán các nghiệp vụ tín dụng - đầu tư Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ về ngoại tệ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1365