Thư viện Lạc Hồng
Kế toán Ngân Hàng : Lý thuyết và bài tập

Ký hiệu xếp giá
657.1 Ke-H
Dewey
657.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
224tr ; 23,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về kế toán ngân hàng Chương 2: Kế toán nghiệp huy động vốn Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng Chương 4: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng (không cần tiền mặt) Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng Chương 6: Kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng Chương 7: Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ - vàng bạc và thanh toán quốc tế Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002631  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1356