Annual Editions: Business Ethics. 2010/2011

Ký hiệu xếp giá
658.05 R5236
Dewey
658.05
Xuất bản
22. - New York: McGraw-Hill, 2011
Mô tả
169tr ; 28 cm
ISBN
9780073528618
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business Ethics
Ngày cập nhật
18/03/2013 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Ethics, Values, and Social Responsibility in Business; Ethical Issues and Dilemmas in the Workplace; Business and Society: Contemporary Ethical, Social, and Environmental Issues; Ethics and Social Responsibility in the Marketplace; Developing the Future Ethos and Social Responsibility of Business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002204  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 872