Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn làm kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp bằng EXCEL

Ký hiệu xếp giá
657.02854Excel
Dewey
657.02854
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
565tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Chế độ chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp Phần 2: Hướng dẫn sử dụng MS Excel Phần 3: Hướng dẫn ghi chép chứng từ bằng Excel Phần 4: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel Phần 5: Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002633  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1482