Thư viện Lạc Hồng
Annual Editions: Environment 10/11

Ký hiệu xếp giá
304.2 S5319
Dewey
304.2
Xuất bản
29. - New York: McGraw-Hill, 2011
Mô tả
201tr ; 28 cm
ISBN
9780073515564
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Environment
Ngày cập nhật
18/03/2013 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the global environment: an emerging world view; population, policy, and economy; energy: present and future problems; biosphere: endangered species; resources: land and water; the politics of climate change.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002205  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 399