Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn làm kế toán bằng EXCEL

Ký hiệu xếp giá
657.02854Excel
Dewey
657.02854
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
522tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Một số văn bản pháp quy của nhà nước về kế toán Phần 2: Chế độ chứng từ và sổ kế toán Phần 3: Tổng quan về MS Excel Phần 4: Hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng Excel Phần 5: Hướng dẫn lập báo cáo chứng từ bằng Excel Phần 6: Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002634  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1460