Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang kinh tế xây dựng: định mức và đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán công trình xây dựng, quản lý dự án và thanh quyết toán vốn đầu tư

Ký hiệu xếp giá
690.029 C1721
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - Xây dựng, 2000
Mô tả
1160tr ; 31 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 04:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: định mức vật tư trong xây dựng cơ bản; định mức dự toán xây dựng; định mức chi phí trong xây dựng cơ bản; đơn giá xây dựng cơ bản; lập dự toán công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017854  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1267