Business Benchmark: Pre-Intermediate to Intermediate preliminary: Personal Study Book

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 W579
Dewey
428.240 71
Xuất bản
In lần thứ 9. - Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Mô tả
80tr ; 22 cm
ISBN
9780521672863
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business benchmark, Business English
Ngày cập nhật
25/03/2013 02:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Business Benchmark is a brand new 3 level Business English course for BEC or BULATS exams and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Personal Study Book contains essential grammar and vocabulary practice for students at a lower-intermediate level.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 744