Thư viện Lạc Hồng
Longman preparation series for the new TOEIC test. Advanced course

Ký hiệu xếp giá
428.0076 L887L 2007
Dewey
428.0076
Xuất bản
4. - N.Y: Pearson Education Australia, 2007
Mô tả
462tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780131993105
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
test of English for international communication
Ngày cập nhật
25/03/2013 03:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC test preparation course or for self-study, the Advanced Course is intended for students who achieve TOEIC test scores from 450 to 850.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016472  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1298