Thư viện Lạc Hồng
Kế toán doanh nghiệp kế toán thuế giá trị gia tăng sơ đồ hạch toán kế toán : Hướng dẫn thực hành

Ký hiệu xếp giá
657.2 V-Nh
Dewey
657.2
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 04:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Kế toán doanh nghiệp Phần 2: kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp Phần 3: Hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Phần 4: Các văn bản pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002680  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1133