Thư viện Lạc Hồng
Longman English grammar practice: for intermediate students

Ký hiệu xếp giá
425A374
Dewey
425
Xuất bản
London; New York: Longman, 2012
Mô tả
296tr ; 25 cm
ISBN
9780582045002
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Longman English, grammar
Ngày cập nhật
26/03/2013 02:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides grammar exercises for intermediate students working on their own with an integrated key at the back. The book contains short notes on the point to be practised followed by an exercise on it. Cross references are given to similar points in the book. prepositions imperatives; be passive and the causative; questions sentences; direct and indirect speech; the infinitive and the "-ing" form. Contents: The sentence; nouns; articles; pronouns; quantity; adjectives; adverbs; prepositions imperatives; be passive and the causative; questions sentences; direct and indirect speech; the infinitive and the "-ing" form.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016475  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 482