Thư viện Lạc Hồng
Presenting in English: how to give successful presentations

Ký hiệu xếp giá
428.3P885
Dewey
428.3
Xuất bản
United Kingdom: Heinle & Heinle Publishers, 2011
Mô tả
126tr ; 30 cm + 2CD
ISBN
9781111832278
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
presenters, English language, public speaking
Ngày cập nhật
26/03/2013 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This new edition of Presenting in English teaches students how to become successful presenters at conferences or meetings. The author, himself a very effective presenter, has organised all the skills, language, and techniques needed to present in public with confidence. The 72 units of Presenting in English are organised into seven sections: Getting Started, Exploiting Visuals, Using Your voice, Basic Techniques, Further Techniques, Key Language, Handling questions. Unique Features: The real language of professional speakers, A comprehensive range of public speaking skills, Techniques for handling an audience, A unique attention to the structure and detail of rhetorical language.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016476  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 818