Thư viện Lạc Hồng
The teacher’s grammar of English: a course book and reference guide

Ký hiệu xếp giá
425C874
Dewey
425
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008
Mô tả
709tr ; 26 cm
ISBN
9780521007559
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English grammar
Ngày cập nhật
26/03/2013 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Teacher's Grammar of English is a comprehensive resource text designed to help ESL/EFL teachers and teachers-in-training develop an understanding of English grammar. In addition to complete, up-to-date coverage on form, meaning and usage, each chapter includes practical suggestions for teaching, as well as a unique section that analyzes common errors made by learners from different first-language backgrounds. Review exercises included throughout each chapter help make the book an ideal text for a course on English grammar. It includes an answer key for all exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016477  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 495