Thư viện Lạc Hồng
HTML & CSS: design and build websites

Ký hiệu xếp giá
006.74 D835
Dewey
006.74
Xuất bản
1. - Indianapolis, Indiana: Wiley, 2011
Mô tả
490tr ; 23 cm
ISBN
9781118008188
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
HTML, CSS
Ngày cập nhật
26/03/2013 03:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book introduces HTML and CSS in a way that makes them accessible to everyone - hobbyists, students, and professionals - and it’s full-color throughout. It utilizes information graphics and lifestyle photography to explain the topics in a simple way that is engaging and boasts a unique structure that allows you to progress through the chapters from beginning to end or just dip into topics of particular interest at your leisure. Contents: Structure; Text; Lists; Links; Images; Tables; Forms; Extra markup; Flash, video & audio; Introducing CSS; Color; Text; Boxes; Lists, tables & forms; Layout; Images; HTML5 layout; Process & design; Practical information.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002215  Còn  Đang mượn  120000165  Lê Văn Tâm  28/11/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1090