Thư viện Lạc Hồng
Kế toán trưởng và những quy định cần biết

Ký hiệu xếp giá
346.597063K241 2001
Dewey
346.597063
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
1057tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 04:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tổ chức kế toán nhà nước, chế độ quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp, chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định, chế độ, chính sách thuế, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017887  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1014