Thư viện Lạc Hồng
JavaScript & jQuery: the missing manual

Ký hiệu xếp giá
005.133M4788
Dewey
005.133
Xuất bản
2. - Sebastopol, Calif.: O’Reilly, 2012
Mô tả
518tr ; 24 cm
ISBN
9781449399023
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
JavaScript, jQuery, Building web page
Ngày cập nhật
27/03/2013 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This Missing Manual shows readers how the jQuery library makes JavaScript programming fun, easy, and accessible to web designers at every level of experience. Readers will quickly learn how to use jQuery to help your site run smoothly and look great across multiple web browsers. jQuery is the most popular JavaScript library, used on more than 30% of existing websites -- a strong testament to both its power and ease of use. Contents: Getting started with JavaScript; Getting started with jQuery; Building web page features; Ajax: communication with the web server; Tips, tricks, and troubleshooting
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002218  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1127