Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán mới : Hướng dẫn thực hành

Ký hiệu xếp giá
657.029 597Ch-M
Dewey
657.029 597
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
598tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 04:56 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Phần 2: Hướng dẫn quá trình kế toán Phần 3: Hướng dẫn lập và phân tích các báo cáo tài chính và kế toán Phần 4: Chế độ chứng từ và sổ kế toán Phần 5: Bài tập thực hành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002681  Còn  Rỗi          
100002683  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 32