Thư viện Lạc Hồng
Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp và Những quy định cần biết

Ký hiệu xếp giá
657.102 959 7TK
Dewey
657.102 959 7
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
622tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 05:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: TỔ CHỨC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC Phần II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần III: CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Phần IV: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ HCSN Phần V: XỬ LÝCÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNG VỰC KẾ TOÁN THỐNG KÊ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002665  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1181