Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: dùng cho trình độ cao đẳng nghề

Ký hiệu xếp giá
658.15Đ455TH
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2010
Mô tả
240tr ; 21 cm
ISBN
8935206502862
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tài chính doanh nghiệp, vốn lưu động, vốn cố định, chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, doanh thu, kế hoạch hóa tài chính, báo cáo tài chính
Ngày cập nhật
08/04/2013 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có: tổng quan về tài chính doanh nghiệp; vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp; dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016481  Còn  Rỗi          
100016482  Còn  Rỗi          
100016483  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1469