Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Marketing: dùng cho trình độ trung cấp nghề

Ký hiệu xếp giá
658.8Đ455TH
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2010
Mô tả
112tr ; 21 cm
ISBN
8935206503159
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Marketing, nghiên cứu hành vi khách hàng, chiến lược sản phẩm, phân phối sản phẩm
Ngày cập nhật
08/04/2013 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có: nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; chiến lược sản phẩm; thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016484  Còn  Rỗi          
100016485  Còn  Rỗi          
100016486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 577