Thư viện Lạc Hồng
Kế toán đại cương : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
657Ke-C
Dewey
657
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
151tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 09:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số vấn đề chung của kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản kế toán Chương 4: Kế toán kép Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán Chương 6: Chứng từ kế toán - Sổ kế toán và kiểm kê Chương 7: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu cùa doanh nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002652  Còn  Rỗi          
100002653  Còn  Rỗi          
100002654  Còn  Rỗi          
100002655  Thất lạc            
100002656  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1342