Personal psychology for life & work

Ký hiệu xếp giá
158 B1978
Dewey
158
Xuất bản
5. - New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000
Mô tả
389tr ; 26 cm
ISBN
9780028042947
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
psychology
Ngày cập nhật
04/05/2013 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The fifth edition of this popular text-workbook prepares students to successfully meet many challenges in their personal lives and careers. The text equips students with a basic understanding of psychological principles and shows how to apply these principles in a variety of situations. Personal Psychology for Life and Work emphasizes the need for developing problem-solving and communications skills and for learning to effectively manage stress and conflict.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 763