Thư viện Lạc Hồng
Business ethics: a real world approach

Ký hiệu xếp giá
174.4G424
Dewey
174.4
Xuất bản
2. - Boston: Mcgraw Hill Higher Education, 2010
Mô tả
359tr ; 28 cm
ISBN
9780073377100
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business ethics
Ngày cập nhật
06/05/2013 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides assistance to employees by taking a journey through the challenging world of business ethics at the ground level of the organization rather than flying through the abstract concepts and philosophical arguments at the treetop level. By examining issues and scenarios that relate directly to their work environment (and their degree of autonomy in that environment), employees can develop a clearer sense of how their corporate code of ethics relates to operational decisions made on a daily basis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002241  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 902