Thư viện Lạc Hồng
Computers in the medical office

Ký hiệu xếp giá
651.961 028 5S216
Dewey
651.961 028 5
Xuất bản
6. - Boston: Mcgraw Hill Higher Education, 2009
Mô tả
394tr ; 28 cm
ISBN
9780073401997
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computers, medical office, software
Ngày cập nhật
08/05/2013 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The medical office billing process; Information technology and hipaa; Introduction to MediSoft; Entering patient information; Entering insurance, account, and condition information; Entering charge transactions and patient payments; Creating claims; Posting insurance payments and creating patient statements; Printing reports; Collections in the medical office; Scheduling; Handling patient records and transactions; Setting up appointments; Printing lists and reports; Putting it all together.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002246  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1031