Thư viện Lạc Hồng
Problem solving and programming concepts

Ký hiệu xếp giá
005.1S767
Dewey
005.1
Xuất bản
7. - New York: Pearson Prentice Hall, 2006
Mô tả
504tr ; 28 cm
ISBN
9780131194595
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
programming
Ngày cập nhật
08/05/2013 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Introduction to problem solving and programming; logic structures; data structures; database management systems; object-oriented programming; file processing; application software; supplementary exercises.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002248  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1054