Thư viện Lạc Hồng
Problem Solving in Automata, Languages and Comytdexit

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
1. - United States of America: John Wiley and Sons, Inc., 2001
Mô tả
ISBN
0471224642
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Problem Solving, Automata, Languages, Comytdexit
Ngày cập nhật
09/05/2013 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (41.30MB)
Contents: Regular Languages; Finite Automata; Context-Free Languages; Turing Machines; Computability Theory; Computational Complexity; NP-Completeness.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1259