Thư viện Lạc Hồng
An Outline of Syntax

Ký hiệu xếp giá
425 An-S
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
354tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2004 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1 : An Introduction to Syntax. Chapter 2 : Word Classes and Some Properties of Sentences Structures. Chapter 3 : Phrase Structures Chapter 4 : Basic Clause Patterns. Chapter 5 : Sentence Structures. Chapter 6 : Structures Ambiguity References. Exercises. Appendix.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000233  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1606