Thư viện Lạc Hồng
Xã hội học : Đề cương bài giảng

Ký hiệu xếp giá
301.07Xa-H
Dewey
301.07
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường đại học Kinh tế, 2002
Mô tả
178tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 10:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Khái quát lịch sử hình thành Xã hội học Bài 2: Đối tượng và chức năng của Xã hội học Bài 3: Xã hội học về vị trí, vai trò, địa vị xã hội Bài 4: Xã hội học về cơ cấu xã hội Bài 5: Xã hội học gia đình Bài 6: Xã hội học nông thôn Bài 7: Xã hội học văn hóa Bài 8: Xã hội học lối sống Bài 9: Xã hội học đô thị Bài 10: Xã hội học dư luận xã hội Bài 11: Xã hội hóa và hành vi lệch chuẩn Bài 12: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002743  Còn  Rỗi          
100002744  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 396