Thư viện Lạc Hồng
Địa Lý Kinh Tế Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
330.9597Di-N
Dewey
330.9597
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2003
Mô tả
259tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 10:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế; Chương 2: VN trong tổng thể kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á; Chương 3: Tài nguyên môi trường thiên nhiênVN và kinh tế; Chương 4: Dân cư và các nguồn lao động VN; Chương 5: Lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ; Chương 6: Hệ thống lãnh thổ kinh tế xã hội VN; Chương 7: Tổ chức lãnh thổ nông lâm ngư nghiệp VN; Chương 8: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp VN; Chương 9: Tổ chức lãnh thổ dịch vụVN;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002753  Còn  Rỗi          
100002754  Còn  Rỗi          
100002755  Thất lạc            
100003619  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864