Thư viện Lạc Hồng
Social Contacts

Ký hiệu xếp giá
428.33So-C
Dewey
428.33
Xuất bản
England: Phoenix, 1996
Mô tả
162tr ; 23.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2004 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1 : First meetings 1. Unit 2 : First meetings 2. Unit 3 : Things in common. Unit 4 : Origins 1. Unit 5 : Origins 2. Unit 6 : The day. Unit 7 : The date. Unit 8 : Interests. Unit 9 : Entertainment 1. Unit 10 : Travel 1. Unit 11 : Travel 2. Unit 12 : Health. Unit 13 : Shopping. Unit 14 : Food and drink 1. Unit 15 : Food and drink 2. Unit 16 : Entertainment 2. Unit 17 : Telephoning. Unit 18 : Handling the language. Unit 19 : Weather. Unit 20 : Public announcements.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 749