Thư viện Lạc Hồng
Bàn về khế ước Xã hội

Ký hiệu xếp giá
335Ba-H
Dewey
335
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992
Mô tả
225tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/09/2004 11:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
QUYỂN THỨ NHẤT QUYỂN THỨ HAI QUYỂN THỨ BA QUYỂN THỨ TƯ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002775  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 574